Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Λακωνία

Παραδοσιακό παράθυρο της Ελαφονήσου στην Λακωνία