Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

καρέτα καρέτα στη Μάνη

Δείγμα της καλής ποιότητας των νερών και του πλούσιου βιότοπου των νερών της Μάνης και της Λακωνίας είναι η υπαρξη σηματικού πληθυσμού χελώνας καρέτα καρέτα...