Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Χοτάσια, Οίτυλο

Στο Σύνορο της Λακωνίας με την Μεσσηνία βρίσκεται το χωριό Χοτάσια, ένας τόπος μυστηριακός και θαυμάσιος.