Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

κάηκε το Όρος

Το Σαββατο 16/6/2012 κάηκε το Όρος στα Βάτικα Δήμου Μονεμβασιάς.