Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Ναυάγιο στο Καβομαλιά

Η όψη από την επιφάνεια στο ναυάγιο του "Kaptan Ismail Hakki" στον Καβομαλιά.