Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Καβομαλιάς, το ακρότατο του κάβου

Καβομαλιάς, το ακρότατο του κάβου είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.