Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

''Η Μονεμβασιά του 1979, τόσο διαφορετική από τη σημερινή''

''Η Μονεμβασιά του 1979, τόσο διαφορετική από τη σημερινή''

Κάμερα, μοντάζ, επιλογή μουσικής: Νίκος Δημάκης
Τίτλοι: Σύλια Κ.