Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Μυστράς, ο παντοτινός βιγκλάτορας

Μέσα στους ελαιώνες της Σπάρτης, παντοτινός βιγλάτορας ο Μυστράς...