Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Ελιά

Η Ελιά Λακωνίας αποτελεί το επίνειο των Μολάων, βρέχεται από τον Λακωνικό κόλπο κοντά στο μύχο του και ανήκει στο Δήμο Μονεμβασιάς.

Πολύ εύφορος τόπος που ατενίζει την δύση του ηλίου πάνω από τη θάλασσα και πίσω από τα βουνά της Μάνης.