Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

15 Ιουνίου -15 Σεπτεμβρίου, "Ρουμάνειος" Δημόσια Βιβλιοθήκη Μολάων

Μία δράση του Future Library για την προώθηση της ανάγνωσης, της δημιουργηκότητας και της καινοτομίας.

Ο αριθμός των θέσεων για τις δημιουργικές δραστηριότητες είναι περιορισμένος.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στη "Ρουμάνειος" Δημόσια Βιβλιοθήκη Μολάων,
Μολάοι, Δήμου Μονμεβασίας,  Λακωνία ή στο τηλέφωνο: 2732023080.